Ungdom som flytter til et annet nordisk land opplever veldig ofte praktiske problemer. Man må ha nytt personnummer, kanskje fikse skattebetaling i to land, få seg lege som ofte har vanskelig for å skaffe seg tilgang til pasientjournalen i hjemlandet og i det hele tatt må man forberede seg på å stå mellom to byråkratiske system. Mister man jobben, er det ofte vanskelig å få sosiale velferdsytelser. Etterhvert mister man også retten til å stemme til parlamentsvalg i hjemlandet, mens man kun oppnår stemmerett til kommunalvalg i det nye landet.

 

Et nordisk medborgerskap vil kunne løse disse utfordringene. Ved å sikre lik rett til sosiale ytelser, innføre fellesnordisk personnummersystem og gi stemmerett til parlamentsvalg i det landet man bor i, gjør man det enklere for folk å bruke hele Norden som sin naturlige hjemmeregion, samtidig som man sikrer demokratiske rettigheter.   


Å kunne flytte, studere og jobbe problemfritt i Norden vil styrke det nordiske, demokratiske samarbeid og samfunnsengasjement, samt gjøre Norden til en mer konkurransesterk spiller i en stadig mer globalisert verden.