Innenfor flere bransjer oppstår det i dag mange unødvendige utfordringer knyttet til anerkjennelse av arbeidskompetanse og utdannelse. Hvert land bestemmer selv kravene til utdannelse og øvrige kompetanse for å oppnå autorisasjon, og kravene er ikke de samme i alle de nordiske landene. Dette begrenser flyten i det nordiske arbeidsmarkedet. Det hindrer arbeidstakere i å arbeide på tvers av grensene fordi deres kvalifikasjoner ikke er godkjent i andre nordiske land. Det hindrer også arbeidsgivers mulighet til å benytte seg av arbeidskraft fra andre nordiske land.

 

Tjenesteytelsen blir dyrere når det må arrangeres kurs eller lignende for å oppnå godkjennelse av en kvalifikasjon man allerede besitter. Det kan også føre til at folk som flytter til et annet nordisk land ikke får lønn eller arbeid som matcher deres kvalifikasjoner og kompetanse. Samtidig gjør mangelen på koordinering det vanskeligere for myndighetene å forhindre at personer som har mistet autorisasjonen i et land, får praktiserer i et annet land.   

  

Felles anerkjennelse av utdannelseskvalifikasjoner og arbeidsautorisasjoner vil gjøre at folk får bruke den kompetansen og erfaringen de besitter, samtidig som det vil øke mobiliteten i det nordiske arbeidsmarkedet. Et fellesnordisk autorisasjonsregister vil gjøre til at myndigheters avgjørelser og opplysninger samkjøres, og sørge for at avgjørelser tatt i et land får gjennomslagskraft i alle de nordiske landene.