Foreningen Nordens Ungdom (FNU) er Foreningen Nordens ungdomsorganisasjon. Vi er en partipolitisk uavhengig forening som mener at Norden har potensiale for et mer ambisiøst og konkret nordisk samarbeid. Vi arbeider for et åpent, bærekraftig og inkluderende Norden, der de ulike landene samkjører sin politikk på områder som miljø, utdanning og forsvar. FNU er for alle mellom 18 og 30 år med engasjement for Norden og med ønsker om grensekryssende vennskap!